Recent Submissions

 • Developing “a blue communication” between librarians and readership

  Grabowska-Popow, Małgorzata (2015)
  The concept of a "blue economy" emphasizes conservation and sustainable management, based on the premise that healthy ocean ecosystems are more productive and a must for sustainable ocean-based economies. Also communication between a librarian and a reader should be healthy, should be more productive, should be ecological! The various types of “difficult readers” and “difficult librarians” are described. Diverse solutions for conflicts are proposed.
 • Life after life – is book art a future of printed books?

  Grabowska-Popow, Małgorzata (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2017)
  Book Art is the field of art that involves the creation of works that use structural and conceptual properties of books. The term also is used to describe works of art produced in this field. These works may contain text and/or images, or may be sculptural. Nowadays when the thesis of” the end of printed books is coming” gain in popularity, some artists think that book art can give the printed books “a second life”.
 • Sea fish industry in 2009.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2010)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • Readership popularization in Poland - tradition and modernity.

  Grabowska-Popow, Małgorzata (2016)
  The last report of the Polish national Library describing reading in 2015 states that 63% of Poles did not read any books in last year. The reasons of reading decline in Poland are discussed as well as various methods of reading promotion in the past and nowadays.
 • Sea fish industry in 2010.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2011)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • Sea fish industry in 2011.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2012)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • Sea fish industry in 2012.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2013)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • Sea fish industry in 2013.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2014)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • Sea fish industry in 2014.

  Szostak, Stanisław; Rakowski, Marcin; Budny, Teresa (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2015)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • The future of libraries – the fight of Saint George against Dragon, or a library (also a scientific one) versus data smog (dragon)

  Grabowska-Popow, Małgorzata (2019)
  Nowadays the information overload is a fact. The reasons and expression of it are described. A library as a panacea for data smog is disscussed. The idea of similarity between atmospheric smog and data smog - dragon (smok in Polish) are presented as well as the similarity between Saint George and a librarian.
 • Sea fish industry in the years 2015-2016.

  Budny, Teresa; Kieliszewska, Małgorzata; Krupska, Joanna; Kulikowski, Tomasz; Mytlewski, Adam; Pieńkowska, Barbara; Rakowski, Marcin; Żurek, Agnieszka (Morski Instytut Rybacki - PIB, 2017)
  The report is presented every year and shows statistics data on Polish fish industry. It contains not only the description of the industry but also many tables on fisheries fleet, catches, caught species, geographic regions of fisheries, fish consumption etc.
 • The study on the basis of a well-balanced monitoring of the birds by-catch in order to maintain a sustainable management of coastal fisheries in the areas of NATURA 2000.

  Psuty, Iwona; Szymanek, Lena; Całkiewicz, Joanna; Dziemian, Łukasz; Ameryk, Aneta; Ramutkowski, Marcin; Spich, Katarzyna; Wodzinowski, Tycjan; Woźniczka, Adam; Zaporowski, RadosŁaw (National Marine Fisheries Research Institute, 2017)
  In view of large controversies revealed during public consultation on programs proposed for bird protection against mortality caused by fisheries between a team preparing these programs, the Ministry of the Environment and non-governmental organizations and fishers performing catches in the internal sea and coastal waters of the Polish Marine Areas, the Board of Fishers Association of Szczecin and Kamienski Lagoons and Dąbie Lake applied for funds to the operational program “Fishes” to finance pilot bycatch monitoring in the coastal fisheries (vessels up to 12 m in length) in three areas of NATURA 2000 – the Szczecin Lagoon and the Kamieński Lagoon, the Pomeranian Bay and the Puck Bay. This monograph is a summary of the results of these studies.
 • Lake researches in Poland.

  Lencewicz, Stanisław (Uniwersytet Warszawski, 1926)
  The history of lake researches in Poland are described. The book contains many tables ilustrating the size, length, surface etc. of the lakes.
 • Pół wieku i trzy oceany.

  Krzeptowski, Maciej (Morski Instytut Rybacki, 2006)
  Zgodnie z zapowiedzią ukazała się książka Macieja Krzeptowskiego „Pół wieku i trzy oceany”, wydana przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni z okazji swego 85-lecia. Książka przedstawia historię polskiego rybołówstwa dalekomorskiego, ale opowiedzianą przez tych, którzy ją tworzyli. W sposób interesujący pokazuje współpracę Morskiego Instytutu Rybackiego z rybołówstwem dalekomorskim w odkrywaniu nowych łowisk. W książce Czytelnik znajdzie również sporo relacji ze spotkań z żeglarzami, których trasy rejsów często prowadziły przez łowiska rybackie. Jedni i drudzy to twardzi ludzie, a łączy ich morze. Również autor tej książki, Maciej Krzeptowski jest nie byle jakim żeglarzem. S/y. „Marią” opłynął świat, co w odrębnej książce opisał. W tej zaś z całego morza wspomnień rybaków zebrał te, które dotyczyły polskiej działalności rybackiej na oceanach świata, aby ich cząstkę ocalić od zapomnienia. Książka jest świetnie napisana, ze swadą morskiego „Sabały”, co nie dziwi, bo Maciej Krzeptowski to góral z Sabałowego rodu. Zawiera wiele, często zabawnych wspomnień, jakie trudno znaleźć w innych publikacjach. Jest ilustrowana znakomitymi zdjęciami z różnych rejonów połowów. Według znanego historyka polskiego rybołówstwa prof. A. Ropelewskiego „lektura tej książki będzie sprawiała dużą przyjemność, tym zwłaszcza, którzy lata całe spędzali na pokładach statków łowczych, pomocniczych i badawczych polskiego rybołówstwa dalekomorskiego. Znajdą zapewne na kartach tej książki żywe echa własnych przeżyć i doznań, wyniesionych z pogoni za rybą na łowiskach całego świata”.
 • Morski Instytut Rybacki: Ludzie i wydarzenia 1921-2001.

  Ropelewski, Andrzej (Morski Instytut Rybacki, 2001)
  W czerwcu 2001 roku mija osiemdziesiąt lat od powołania pierwszej polskiej placówki badań morza - Morskiego Laboratorium Rybackiego w Helu. Naukową opiekę nad Morskim Laboratorium Rybackim, początkowo podległym Morskiemu Urzędowi Rybackiemu w Wejherowie, sprawował Uniwersytet Poznański. Od 1925 roku Morskie Laboratorium Rybackie zostało podporządkowane Państwowemu Instytutowi Naukowemu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, który podlegał z kolei Ministerstwu Rolnictwa. Sprawy przyszłości Laboratorium zaczęły się komplikować, kiedy w 1927 roku zagadnienia rybołówstwa morskiego przejęło Ministerstwo Przemysłu i Handlu, a w Warszawie w 1928 roku powołano stowarzyszenie Morski Instytut Rybacki subwencjonowane częściowo przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W konsekwencji Morskie Laboratorium Rybackie znalazło się poza obszarem kompetencji zarówno Ministerstwa Przemysłu i Handlu, jak i Ministerstwa Rolnictwa, które redukując wydatki na badania naukowe w podległym mu Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego, doprowadziło w 1931 roku do likwidacji Morskiego Laboratorium Rybackiego. Dobra materialne i intelektualne zlikwidowanego laboratorium przejęła Stacja Morska w Helu, powołana w 1932 roku w wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W końcu 1938 roku Stacja Morska została przeniesiona do Gdyni. Po wojnie placówkę tę reaktywowano pod pierwotną nazwą Morskiego Laboratorium Rybackiego. W 1945 roku wznowiło również działalność stowarzyszenie Morski Instytut Rybacki pod komisarycznym zarządem państwowym, podporządkowe Ministerstwu Żeglugi. W 1949 roku nastąpiło włączenie Morskiego Laboratorium Rybackiego do Morskiego Instytutu Rybackiego, który przejął przedwojenną siedzibę Stacji Morskiej w Gdyni. Szczegółowy opis wszystkich perypetii organizacyjnych pierwszej polskiej placówki badań morza znajdą czytelnicy w oddawanej im właśnie do rąk pracy profesora Andrzeja Ropelewskiego. Pozwoliłem sobie na skrótowe przywołanie chronologii tych wydarzeń, aby wykazać, że pomimo licznych zmian instytucjonalnych i organizacyjnych w dziedzinie badań rybackich w Polsce zachowana została ich ciągłość oraz w pewnym zakresie również baza materialna, a tym samym istnieje uzasadnienie uroczystych obchodów jubileuszu osiemdziesięciolecia Morskiego Instytutu Rybackiego. Namawiając profesora Ropelewskiego do podjęcia się trudu przygotowania tej pozycji wydawniczej, zdawaliśmy sobie sprawę, że krąg ewentualnych odbiorców może ograniczać się do grona pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego i ich rodzin, a przypuszczalnie również, choć w mniejszym stopniu, do ludzi związanych z polskim rybołówstwem w drugiej połowie ostatniego stulecia. Profesor Ropelewski ze skrupulatnością typową dla historyka stworzył nie tylko szczegółową kronikę wydarzeń z historii Morskiego Instytutu Rybackiego i jego pracowników, ale osadził ją w kontekście znacznie wykraczającym poza obszar spraw związanych z samym Instytutem i rybołówstwem. Mam więc nadzieję, że ta pozycja, adresowana początkowo do wąskiego grona czytelników, zamówiona i wydana dla uświetnienia Jubileuszu Instytutu, zainteresuje również szerszy krąg odbiorców. Mam tu na myśli tych wszystkich, którzy niekoniecznie byli lub są związani zawodowo z rybołówstwem, ale poczuwająsię do związków z szerzej pojmowaną gospodarką morską i nauką. Na przykładzie zmiennych kolei losu Morskiego Instytutu Rybackiego na przestrzeni omawianego osiemdziesięciolecia, obejmujących okresy rozwoju, stagnacji, a ostatnio stopniowego ograniczania zatrudnienia i zakresu działalności, baczny czytelnik zauważy zapewne analogie nie tylko do ogólnej sytuacji rybołówstwa, ale czasami również nauki, a nawet polityki morskiej państwa. Morski Instytut Rybacki był, jest i zapewne nadal będzie związany z rybołówstwem morskim. Doświadczenia osiemdziesięciu lat wykazują że to właśnie potrzeby tej branży w znacznym stopniu decydowały o wielkości zatrudnienia i profilu kadry naukowej Instytutu oraz tematyce i geograficznej lokalizacji prowadzonych badań. Ze względu na nieodwracalny spadek udziału i znaczenia połowów dalekomorskich polskiego rybołówstwa, a tym samym ograniczenie zasadniczych rejonów badań do Morza Bałtyckiego, przed Instytutem stoją w dalszym ciągu duże wyzwania. Wyzwania te przede wszystkim dotyczą konieczności sprostania nowym międzynarodowym wymogom związanym z przystępowaniem Polski do Unii Europejskiej. W największym uproszczeniu wymogi te dotyczą istotnej zmiany podejścia do badań rybackich, od dotychczasowych badań ukierunkowanych głównie na obiekt połowów - ryby, do badań interdyscyplinarnych obejmujących szeroki zakres relacji pomiędzy ekosystemem i rybołówstwem. Takie podejście promuje m. in. Międzynarodowa Rada Badań Morza i Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych. Zalecana zmiana profilu badań rybackich stanowić może szansę rozwoju Morskiego Instytutu Rybackiego, mimo zmniejszającej się roli rybołówstwa morskiego w gospodarce naszego kraju. W okresie osiemdziesięciu.lat swojej działalności MIR stał się instytucją, której dokonania znane są w kraju i zagranicą. Pomimo ogólnie znanych trudności finansowych nauki polskiej potencjał materialny i intelektualny Instytutu, tworzony przez tak długi okres, pozwala zachować pewien optymizm na przyszłość i mieć nadzieję, że nie zostanie on zmarnowany.
 • Atlas wczesnych stadiów rozwojowych ryb. 34 gatunki ryb Bałtyku Południowego i jego zalewów.

  Horbowa, Katarzyna; Fey, Dariusz P. (National Marine Fisheries Research Institute, 2013)
  The literature on identifying larval fish also includes short publications that usually focus on one to several species, as well as detailed keys that present analytical methods for classifying larvae. The number of publications addressing the species identifi cation early life stages of fi sh and referring exclusively to those in the Baltic Sea is relatively small. In most instances, these are publications on the North Sea supplemented with information pertaining to the Baltic Sea. The fi rst wide-ranging work from this fi eld is the book by Ehrenbaum of 1905-1909 which features detailed drawings of fi sh eggs and larvae. Valuable resource is the key by Kazanova 1953 in Russian for the fi sh of the Baltic Sea and its estuaries including useful illustrations especially of herring and sprat larvae. The Atlas larw ryb Bałtyku [Atlas of Larval Baltic Fish] by Mańkowski (1964) in Polish, which is based on the work of Ehrenbaum, is still used widely today. Currently, the basic source of information on juvenile stages of marine fi sh is the key by Russell (1976) that is based on the waters in the vicinity of the British Isles. The following keys are available from the ICES (International Council for the Exploration of the Sea) for certain families of marine fi sh: Clupeidae (Saville, 1964), Ammodytidae (Macer, 1967), Pleuronectidae (Nichols, 1971). The recent publication of a key for North Sea species (Munk and Nielsen, 2005) in which the authors systematize knowledge to date, is valuable resource. The key published by Pinder (2001) dealing with species occurring in the waters of the British Isles is widely used for identifi cation of freshwater fi sh eggs and larvae but especially good are keys by Koblickaya (1981) and Makeeva et.al (2011) in Russian. The publications by Urho (1992, 1996) focus on diff erentiating larvae of brackish water fish. The aim of the book was to supplement the literature dedicated to identifying larval and juvenile fish stages. The book focuses on the species occurring in the southern Baltic Sea and the adjacent Vistula and Szczecin lagoons. The fish described include typically marine species such as cod Gadus morhua, and sprat Sprattus sprattus; freshwater species such as pikeperch Sander lucioperca, and perch Perca fl uviatilis and marine fish that spawn intensively in, among other areas, the brackish waters of the lagoons – such as herring Clupea harengus. Information is included regarding round goby Neogobius melanostomus, the invasive species, which is equally successful inhabiting the coastal waters of the Baltic as the nearly-fresh waters of the lagoons. This book includes 34 fish species belonging to 20 families. While this book does not present a systematic, step-by-step protocol for identifying larvae, it does draw together information that should make this task significantly easier. Most of the published literature includes line drawings, and while this form of presenting morphology does have its merits in that it permits highlighting individual structural characters or pigmentation, it does not always present a full picture of reality. The information presented in this book, which is based on the literature and photographs, should facilitate signifi cantly the work of those interested in studies that require identifying the species of eggs and larvae of fish. The atlas would be a valuable addition to the available literature on early life stages of fish from the waters of the southern Baltic Sea and its lagoons.
 • 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych: Tom III. Produkty i przetwórstwo rybne.

  Psuty, Iwona (National Marine Fisheries Research Institute, 2016)
  Tom III – Produkty i przetwórstwo rybne – prezentuje prace dotyczące problemów tego sektora rybnego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa surowca, w szczególności ryb pelagicznych z Bałtyku, które mogą być w większym zakresie przetwarzane na cele konsumpcyjne. Duży wpływ na możliwości zwiększenia produkcji ma popyt konsumentów, którzy bywają wprowadzani w błąd doniesieniami medialnymi o substancjach niepożądanych w produktach rybnych. Z tego powodu w monografii przedstawiono dwie prace dotyczące wyników analiz chemicznych ryb i produktów rybnych dostępnych na polskim rynku. Cykl badań dopełniają analizy funkcjonowania łańcucha dostaw ryb bałtyckich, a także prezentacje niewykorzystanego potencjału gospodarki cyrkularnej, wykorzystującej do dalszej produkcji surowce odpadowe.
 • 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych: Tom II: Stan środowiska południowego Bałtyku.

  Psuty, Iwona (National Marine Fisheries Research Institute, 2016)
  Tom II – Stan środowiska południowego Bałtyku – przedstawia wybór wyników badań z szerokiego zakresu analiz środowiskowych Morza Bałtyckiego realizowanych w MIR – PIB. Za najpoważniejszy problem Bałtyku uważa się jego eutrofizację, za którą według HELCOM to nadal Polska ponosi największą odpowiedzialność, wprowadzając ładunki biogenów pochodzących z nawozów rolniczych wodami Wisły i Odry. Kompleksowa analiza danych i parametrów modeli podważa taką tezę. W tomie przedstawione są również prace dotyczące innych parametrów środowiskowych (warunki tlenowe, zasolenie), biologicznych (sieć troficzna, zapasożycenie) i antropogenicznych (trwałe zanieczyszczenia organiczne) wpływających na funkcjonowanie ekosystemu Bałtyku lub uważanych za groźne (amunicja).
 • 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych: Tom I. Zasoby ryb i rybołówstwo.

  Psuty, Iwona (National Marine Fisheries Research Institute, 2016)
  Tom I. Zasoby ryb i rybołówstwo – zawiera prace przedstawiające podstawy metodyczne wnioskowania o dynamice najważniejszych stad ryb bałtyckich, ich rozmieszczeniu, uzupełnieniu i eksploatacji. Analizy takie bazują na wynikach powtarzalnego monitoringu stanu środowiska morskiego z istotnym wpływem wlewów z Morza Północnego, wynikach rejsów badawczych koordynowanych międzynarodowo i prowadzonych przez wszystkie państwa nadbałtyckie oraz określaniu składu połowów i wyników ekonomicznych polskiego rybołówstwa. Zaprezentowano tu również prace przedstawiające plan zarządzania węgorzem europejskim, historię zarybień rybami łososiowatymi oraz analizę intensywnie rozwijającego się w ostatnich dekadach dorszowego rybołówstwa rekreacyjnego.